Thyregod brugsforening

Thyregod og Omegns brugsforening blev stiftet den 24. januar 1901, med indtegnet 68 medlemmer.

Den første formand blev mejeribestyrer H.K. Hansen. På et møde den 9. februar 1901 blev det besluttet at købe grunden hvor Dagli’ Brugsen i dag ligger. Bygningen der blev bygget, grund og inventar kostede ca. 5.000 kr.

Efter nogle år viste pladsen sig for trang, og der blev udvidet med bygning af et nyt pakhus og tillige blev der bygget 5 alen til i venstre ende af hovedbygningen. Gælden steg da til 8.000 kr.

Det første helårs regnskab viste en omsætning på 25.615 kr. 

Martin Risager fra Vester blev udnævnt til den første uddeler, og fungerede til han fratrådte efter eget ønske den 1. maj 1912.

 


Dagli’ Brugsen
Borgergade 26, Thyregod
7323 Give