Thyregod skole

Thyregod-Vester området har i dag én skole, hvor alle elever fra lokalområdet samles.

Skolen har ca. 400 elever og har klasser fra 0. - 9. klasse. Thyregod skole er en folkeskole i Vejle kommune.


Historie

Der har tidligere været lokalskoler i Dørken, Svindbæk, Kokborg, Ålbæk, Sejrup, Enkelund og Vesterlund. De fleste af disse distriktsskoler blev nedlagt i 1960´erne.

Ser vi specielt på Thyregod, så lå den første skole tæt ved kirkegårdsmuren. I ca. 1840 blev den flyttet til Enkelund, hvilket siger noget om landsbyen Thyregods betydning i datiden. I ca. 1880 blev den flyttet tilbage til Thyregod igen - denne gang blev den placeret lige uden for byen på vejen til præstegården.

Omkring år 1900 var børnetallet i byen vokset så meget, at der blev oprettet en privatskole, der senere blev en del af det kommunale skolevæsen.

I 1914 byggedes ny skole i Thyregod, og skolerne i Nørregade (nu Solsortevej 8) og på Vesterlundvej 94 blev nedlagt.

I begyndelsen af 1940´erne byggedes atter en ny skole i Thyregod; denne gang som supplement til 1914-skolen. Denne skole er så i 1963 og 1972 blevet udvidet til det den er i dag, mens 1914-skolen er solgt og benyttes nu som ejerlejligheder.

Der kan i dag ses mindst 14 bygninger i lokalområdet, som er eller har været været skolebygninger. Der har næsten altid været stor forældreinteresse for skolerne - indtil ca. 1950 mest for at begrænse udgifterne, skatterne og elevernes skoletid - de skulle jo gøre gavn derhjemme.

 

Thyregod Skole

Skolegade 4, Thyregod
7323 Give

Telefon 7573 4142

Email: thyskole@vejle.dk

EAN-nr: 5798006343447