05.01.2019

Tidligere sognepræst på besøg i Vester


Vester Kirke og Sognehus, lørdag den 5. januar kl. 19.00: Helligtrekongers andagt og foredrag.

På selve Helligtrekongersaften har vi tradition for, at en præst udefra holder en kort gudstjeneste i Vester Kirke og efterfølgende fortæller lidt under kaffebordet i Vester Sognehus. Denne aften er der lejlighed til et gensyn med Gitte B. Lorentzens forgænger i embedet som sognepræst i Thyregod og Vester. Pastor emer. Jette Langgaard Andersen står for andagten i kirken og har lovet at fortælle om et emne, som hun er optaget af. Kaffen er gratis.