23.02.2019

Borgerforeningen, kontingentbetaling 2019


Betaling af det årlige kontingent vil igen i år kunne ske i Dagli`Brugsen, lørdag den 23. februar, fra kl. 10:00-11:30, hvor medlemmer af bestyrelsen vil være til stede. Kom forbi og få en snak.

Medlemskab - Thyregod-Vester Borgerforening

Prisen for 2019 er:
100 kr. pr. person eller 200 kr. for en husstand

Betaling af kontingent kan ske på følgende måder:

1. I Dagli`Brugsen lørdag den 23. februar fra kl. 10:00-11:30. Repræsentanter fra bestyrelsen vil være til stede.

2. Indbetaling til Den Jyske Sparekasse. Reg. nr. 9561 Konto nr. 553 560 6805. Husk at oplyse navn og adresse.

3. Mobile Pay 99777, Husk at oplyse navn og adresse.

Kontingentet bedes betalt senest søndag d. 10. marts.
Blandt indbetalingerne trækkes der lod om 2 fl. vin og 2 x 1 revybillet.


Thyregod-Vester Borgerforening arbejder upolitisk og iværksætter aktiviteter og tiltag til gavn for borgere og foreninger i lokalområdet.

Vores faste aktiviteter er:

- Fastelavnsfest for børn og voksne
- Affaldsindsamling en lørdag i foråret
- Sankt Hans Fest
- Thyregoddagene
- Arrangør af Thyregod Revyen i samarbejde med revyholdet
- Fælles arrangementer med Menighedsråd og Pensionistforening
- Juleudsmykning af Thyregod by
- Flaghejsning ved særlige lejligheder
- Drift af internetportalen: www.thyregodvester.dk
- Udlejning af borde,stole,flagstænger og flag, stor grill og hjerteformet æresport.

Vi støtter Hastrup skovlegeplads, Sporet i Odderbæk, Thyregod Model Jernbane Klub, Smuk By truppen og pleje af byens stier.

Borgerforeningen har brug for borgernes støtte og opbakning, både praktisk og økonomisk. Vi vil derfor gerne opfordre dig/jer til at være medlem af Borgerforeningen, og i øvrigt bakke op omkring vore arrangementer og aktiviteter.