30.03.2019

Affaldsindsamling 2019


Så gør vi Thyregod forårsklar og hjælpes ad med at samle affald der er smidt i naturen. Vi mødes lørdag d. 30. marts kl. 9.30 i bålhytte "Ved Bækken" bag Center Thyregod. Jo flere vi er, jo mere får vi samlet! Efter veludført arbejde byder Borgerforeningen på en grillet pølse og en øl/vand.


Vi håber at rigtig mange, både voksne og børn, foreninger og institutioner osv. vil give en hånd med. Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer sammen.

Vi starter med at aftale ruter og hvornår vi samles igen. Der uddeles affaldssække og handsker før vi samler ind langs veje, stier og grøftekanter, i og omkring Thyregod. Efter veludført arbejde er der hygge ved bålhytten, med grillpølser og øl/vand.

Vi glæder os til at bruge en forårs lørdag sammen med jer. J


Arr. Thyregod-Vester Borgerforening i samarbejde med Grønt Forum og Danmarks Naturfredningsforening.