05.12.2018

Meddelelse ang. trafik chikanerne i Søndergade.


Lokalrådet og Borgerforeningen arbejder på at finde hoved og hale på opsætningen af chikanerne i Søndergade, da de er blevet opsat uden vores viden.

Vi har hvert år et møde med repræsentanter fra Vej&Park og Teknisk Forvaltning, der kommer til Thyregod og hvor man sammen gennemgår byen og vi fremkommer med diverse ønsker. Chikanerne i Søndergade har aldrig været drøftet. Vi vender tilbage, når vi forhåbentlig har fundet ud af det.

På vegne af Lokalråd og Borgerforening
Jens Erik Svane