23.01.2020

Mit liv med fuld musik


Torsdag d. 23. januar kl. 14 på Thyregod Fritidscenter - Thyregod-Vester Pensionistforening

Georg Danielsen fortæller om sit liv inkl. løgnehistorier og lidt fællessang.

Prisen er 50,00 Kr. incl. kaffe. Alle medlemmer af pensionistforeningen er velkomne.