19.11.2020

Foretagsomme folk har været i gang i byen


Borgerforeningen med flere, har været i gang med et par praktiske tiltag.


Første projekt var den lille gangbro i "Ivers Park" i Skovlunden, som nu er hævet et stykke og der er lavet ramper i stabilgrus.
I de våde vinterperioder kan området være meget vådt, og sidste år var det i flere perioder umuligt at passerer i almindeligt fodtøj.

Det andet tiltag er tre nye skilteholdere som er opsat ved de primære indfaldsveje, Søndergade, Brandevej og Skolegade. Holderne kan brugen til at reklamerer for alle større arrangementer i byen, så som Thyregoddagene, Revy, Julemarked, Loppemarked, Sportsarrangementer osv. Det er således tænkt at alle byens foreninger kan bruge holderne.
Skilteholderne er blevet til efter en ide af Kim Johannsen, lokalrådet har søgt og fået tilskud fra Covid-19 tiltag under Vejle Kommunes Udviklingspulje, de er udført af lokale håndværkere og endelig er de opsat af Borgerforeningens folk.

Bestyrelsen, Thyregod-Vester borgerforening.

Klik på billederne for at forstørre-->