29.06.2021

Generalforsamling i Borgerforening


Thyregod-Vester Borgerforening afholder generalforsamling tirsdag den 29. juni kl. 18, på Thyregod Kursuscenter. Efter generalforsamlingen er der fællesspisning og hyggeligt samvær for tilmeldte medlemmer, hvis restriktionerne til den tid tillader det.


Af hensyn til maden, kan tilmelding ske på følgende måder:

Tilmelding senest fredag d. 25. juni. Husk at oplyse antal personer. Hvis du ikke spiser med, er tilmelding ikke nødvendigt.

Kontingentbetaling:
Vi har tidligere på året orienteret om mulighederne for kontingent betaling, men hvis du ikke fik det ordnet er det er stadig mulig at få et gyldigt medlemskab inden generalforsamlingen.

  1. Indbetaling til Den Jyske Sparekasse: Reg. nr. 0867 Konto nr. 553 560 6805.
  2. Mobile Pay 99777

Medlemskabet koster 100 kr. pr. person og medlemskabet er personligt.
Husk at oplyse navn og adresse + mail uanset hvordan du betaler.
Kontingentet bedes betalt senest d. 25. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen