Pas og kørekort

Skal du have et nyt pas eller fornyet kørekortet

Du kan få udstedt pas og kørekort i en hvilken som helst kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.

Der skal ske personligt fremmøde hos Borgerservice.
Det er muligt at få taget billeder i Borgerservicecentret.

Du kan henvende dig:


Skolegade 1, 7100 Vejle (34 km fra Thyregod)
[Link til åbningstider

Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede (14 km fra Thyregod)
[Link til åbningstider

Centerparken 1, 7330 Brande (10 km fra Thyregod)
[Link til åbningstider


Kørekort

Udstedelse og fornyelse af Kørekort kan kun udstedes til personer, der har folkeregisteradresse i Danmark.


Pas

Udstedelse af pas sker hver gang ved personlig henvendelse.

Børn der skal have udstedt eller fornyet pas skal også hver gang møde personligt op.

Det er muligt at få taget billeder til pas i Borgerservicecentre.

Læs nærmere nedenfor vedr. børn under 130 cm. Eget medbragt pasfoto kan også stadig bruges, så længe det opfylder kravene. Læs nærmere om billedkrav på politi.dk.

Medbring gammelt pas eller dåbsattest.

Pas til personer under 18 år - Forældremyndighedsindehaver(e) skal give samtykke. Har I fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive. BEMÆRK - forældremyndighedsindehaver(e) skal ENTEN møde personligt op sammen med barnet eller underskrive som forældremyndighedsindehaver(e) på denne ansøgningsblanket.

Leveringstiden på pas er ca. 14 dage.

Pris for nyt pas:

- Personer mellem 18 og 65 år koster 626 kr

- Personer under 12 år koster 115 kr

- Personer mellem 12 og 17 koster 141 kr

- Personer over 65 år koster 376 kr

- Du skal betale dit pas ved bestilling