Natur og landskab


Hastrup sø og skov

Hastrup Plantage

Nordvest for Thyregod lå i ca. 500 år en herregård, Hastrup Hovedgård. Gårdens ejere har gennem tiden haft stor betydning for sognet, og i Thyregod kirke kan ses minder om adelsmændene på Hastrup.
Da Hastrup Hovedgård i 1877 blev solgt til staten, blev gårdens avlsbygninger revet ned, landbruget blev nedlagt og markerne blev plantet til med hovedsageligt rødgran.
Dette var starten på Hastrup Plantage, der i dag er på ca. 620 ha og består af både løvtræer og nåletræer samt ubevoksede arealer.
 

Hastrup Sø og Skjern Å

I skoven ligger den frodige Hastrup Sø, der gennemstrømmes af Skjern Å. Der er et rigt fugleliv i søområdet.
Ved Skjern Å er en kanorasteplads, hvor kanofarere kan overnatte. Der er parkeringsplads ved stedet, der indrettet med bålpladser og toilet.
 

Vandreture i Hastrup

Det smukke skovområde byder på mange naturoplevelser, og her er en pæn bestand af rådyr og krondyr i plantagen. I skoven er der afmærket fire vandretursruter.
Se vandretursfolder for Hastrup Plantage


Rørbæk sø Gudenåens og Skjernåens kilder

Gudenåens og Skjernåens kilder

Gudenåen og Skjernåen har deres udspring få hundrede meter fra hinanden i den samme dalsænkning ved vandskellet på den jyske højderyg.
Skjernåen begynder i en lille sø, hvorfra den løber mod vest, og inden den når udløbet i Ringkøbing Fjord, bliver den til Danmarks vandrigeste Å.
Gudenåen begynder i et imponerende kildeområde, hvorfra den først løber mod øst og siden mod nord, inden den løber ud i Randers Fjord. Vandet fra kilden har da tilbagelagt 160 km gennem Danmarks længste å.

Vandreture i kildeområdet

Ved Gudenåens og Skjernåens Kilder er der afmærket 6 vandretursruter.
Se beskrivelse af kildeområdet og vandreture

Hærvejen

Tæt ved udspringene har Hærvejen haft sit forløb gennem flere tusinde år, og her findes flere gravhøje og andre oldtidsspor.
Mellem Koutrup og Tinnet Krat er ca. 4 km af Hærvejen fredet. Den slynger sig her som en malerisk hulvej gennem et øde landskab med skov, hede og ager.
Læs om Hærvejen