Bestyrelse

Thyregod Fritidscenter & Badeland

FORMAND:
Niels Clemmensen
 
NÆSTFORMAND:
Bo Rasmussen
 
BESTYRELSESMEDLEMMER:

Ole Have Christensen

Jan Rasmussen

Hanne Aagaard

Jan Rasmussen

Jørn Andersen

Kristian Uhre-Olsen

Thomas Hesselholt

Thyregod Kursus. og Kulturcenter

FORMAND:
Niels Clemmensen
 
BESTYRELSESMEDLEMMER:

Jørn Andersen

Kristian Uhre-Olsen

Bo Rasmussen