Historie

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Den Selvejende Institution Thyregod Hallen i februar 1966 - fundamentet til det, der i dag er Center Thyregod. Udviklingen skyldes ikke mindst kompetente og visionære bestyrelsesmedlemmer og stor opbakning fra lokalsamfundet gennem årene.

I 1965/66 snakkede Sognerådet for Thyregod-Vester en hel del om en gymnastiksal nr. 2 ved den daværende Thyregod Skole. Men sportsforeningen ville det anderledes - hvis det skulle være, så ville de gerne have en rigtig hal.

De fik samlet alt, hvad der kunne kravle og gå fra alle foreningerne i hele lokalområdet, til et møde. Ideen om en hal i Thyregod mødte bred opbakning og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med sagen. 

Formanden for bestyrelsen var Johannes Norlyk, der havde en god forbindelse til banken. Og det var da også ham, der fik et lån på 500.000 kroner hjem fra Hafnia. Hallen kostede ca. 800.000 kroner. De resterende ca. 300.000 kom i hus gennem diverse fonde og DGI - samt ved indsamling hos lokale borgere og forretningsdrivende, der i høj grad bakkede op om det nye initiativ i byen både økonomisk og med frivilligt arbejde.

Sognerådet for Thyrgod-Vester ydede et årligt driftstilskud - en aftalte, der blev ført videre efter kommunalreformen, og overtaget af Give Kommune.

Ingeniør Finn Skjærlund var en anden vigtig person i bestyrelsen. Han tegnede hallen på frivillig basis - ligesom han også mange gange senere måtte sætte sig ved tegnebordet, når han sammen med den øvrige bestyrelse havde besluttet en udvidelse.

I sidste øjeblik blev det besluttet, at hallen skulle bygges i gule sten i stedet for gasbeton. En merudgift på 40.000 kroner - men en beslutning, som Ejnar Rasmussen, der også blev valgt ind i bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling, aldrig har fortrudt. Den dag i dag ser Thyregod Hallen fortsat pæn ud - og den er solid!

Allerede i januar/februar 1968 kunne sportsforeningens medlemmer så småt begynde at tage hallen i brug - og den blev officielt indviet i maj 1968.

Efterfølgende bev Kultur- og kursuscentret på Skolegade etableret.


Svømmehallen

Indvielse af friluftsbad og svømmehal 1973

I 1972 blev den selvejende institution for friluftsbadet i Thyregod lagt sammen med den selvejende institution for hallen.

Friluftsbadet, der lå lige ved siden af hallen, havde haft store problemer.
Anlægget var nedslidt og fra kommunal side var der planer om at flytte friluftsbadet i forbindelse med byggeriet af den nuværende Thyregod Skole. Men bestyrelsen for Den Selvejende Institution Thyregod Hallen og Friluftsbad var på forkant med udviklingen – de ville beholde aktiviteterne samlet og have en svømmehal.

Enighed var der bestemt ikke om beslutningen i kommunalbestyrelsen, og i lang tid turde bestyrelsen ikke nævne ordet ‘svømmehal’ af frygt for at blive anklaget for storhedsvanvid - så de måtte en omvej over en svømmesal, før svømmehallen blev indviet i 1973.

Og igen havde borgerne i Thyregod-Vester udvist et fænomenalt sammenhold, og der var blevet indsamlet et beløb, der var tre gange større end forventet - 170.000 kroner på 14 dage!

To nye omklædningsrum, dommeromklædning og toiletter til ‘udendørs’ brug var næste projekt, der blev gennemført i 1978 – denne gang udelukkende finansieret af Give Kommune.


Badelandet

Badeland og varmvand blev indviet i 1995

Det var ikke specielt hensigtsmæssigt, at den selvejende institutions to aktiviteter - hallen & cafeteriaet samt svømmehallen & kiosken - var placeret i to forskellige bygninger, så i slutningen af 80’erne begyndte hallen at arbejde på en sammenbygning.

Finn Skjærlund måtte denne gang give op - det var svært at finde en løsning, idet der var en væsentlig niveauforskel mellem de to haller.
Et arkitektfirma fandt på den geniale løsning med et badeland - et varmtvands bassin til børn var der fremtid i!

Bestyrelsen var nem at overtale - hvis der skulle gøres noget, så kunne det ligeså godt gøre rigtigt! Projektet kostede 7,5 mio. og igen blev der samlet 1,5 mio. kroner ind lokalt! Badelandet fik bevilliget kommunal støtte - og blev indviet i 1995.


Kursus- og Kulturcenter

Kursuscentret er nu selvstændig virksomhed.

Da det tidligere plejehjem i Thyregod kom til salg, øjnede bestyrelsen en chance for at skabe et kultur- og kursuscenter, der gennem sine aktiviteter kunne skabe en større omsætning til hallen og badelandet/svømmehallen.

Igen blev ideen mødt med opbakning fra både lokalsamfundet og kommunen, og Center Thyregod blev en realitet. En ny konference- /festsal blev bygget til i 2008.

Kursuscentret blev i 2011 forpagtet ud, og drives i dag som en selvstændig virksomhed.