Lokalråd for Thyregod-Vester sogne


Lokalrådet fungerer som bindeled mellem Thyregod-Vester og Vejle Kommune. Rådet skal være uafhængigt af partipolitik.

Lokalrådet har let adgang til kommunen og kommunen får gennem lokalrådet indsigt i, hvad der rører sig lokalt. Dialogen finder både sted i konkrete sager og på de årlige møder om udviklingen i landdistrikterne.

Lokalrådet indkalder Thyregod-Vester's borgere til mindst 1 årligt borgermøde (årsmøde). Alle møder og referater er offentlige.

Valgbar er enhver der har fast bopæl i Thyregod- Vester sogn, og som er fyldt 18 år, og er stemmeberettiget.