Byfornyelse

Byfornyelsesprojektet er ganske nyt (foråret 2016) og noget Vejle kommune har tilbudt til nogle få landsbyer i første omgang, heriblandt Thyregod. Hvis projektet bliver en succes, vil kommunen tilbyde det til flere landsbyer.

Der kan i 2016 søges tilskud via byfornyelsesmidlerne til istandsættelse af ejendomme opført før 1960 i Borgergade, Grundtvigs Plads og Søndergade i Thyregod. Der er ansøgningsfrist til den første pulje d. 01.10.2016.
Tilskud er til istandsættelse af bygningens tag, facader, vinduer/døre, samt isoleringsarbejder i tag eller facader.  og der kan som udgangspunkt gives tilskud på 33%

Lokalrådets rolle har været at formidle projektet og opfordre de implicerede gader, til at benytte sig af tilbuddet.

Det er ikke bare de enkelte huse, der bliver mere værd - det er Thyregod som en samlet by der bliver mere tillokkende. Hvis Thyregod gøres mere attraktiv, vil det påvirke byens image og vi vil have mulighed for at tiltrække folk udefra.

Infomøde:
Onsdag d. 15. juni 2016 havde Vejlekommune og Lokalrådet inviteret alle beboere i de implicerede gader, til informationsaften. Herefter er Lokalrådets rolle udspillet, og det er nu borgerne og kommunen der aftaler resten.
Referat fra aftenen kan ses her:

 

Læs mere

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en række dokumenter som kan læses nedenfor. 

Uddrag fra "Vejledning_Thyregod.pdf"

Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Thyregod istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre og bevare gadebilledet i Thyregods centrum.

Vejle Kommune arbejder på at skabe smukkere byer og landsbyer på flere områder. Det gælder høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeriet, forbedring af det visuelle miljø i gaderne ved nye belægninger, belysning, beplantning, bænke og lignende byudstyr.

Ligeså vigtigt er det at værne om de bevaringsværdige bygninger, da det i dag er umuligt at genskabe denne bygningskultur. Formålet med denne vejledning er at sætte fokus på byens kulturarv, og give nogle gode råd om, hvordan vi kan få den endnu mere frem i gadebilledet.

Teknisk Udvalgt har derfor afsat en pulje, til at støtte ejere ved bygningsfornyelse af bygninger i Borgergade fra før 1960. Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle, der står over for en ombygning eller istandsættelse af et byhus i Thyregod.