Foreningsmøder

Thyregod-Vester Lokalråde har i samarbejde med Thyregod-Vester Borgerforening taget initiativ til en række møder, hvor foreninger og øvrige interesserede i Thyregod /Vester området inviteres til en fællesaften. Første møde blev afholdt d. 20 oktober 2015, med 26 deltagere fra ikke mindre end 15 forskellige foreninger.

Formålet med disse fælles møde, er at blive klogere på hinandens frivillige arbejde. Hvad kan lokalrådet gøre for netop din forening og hvordan bruger vi hinanden optimalt?

Vi håber på, at et bedre kendskab til de forskellige foreninger i lokalområdet, vil danne grundlag for et tættere samarbejde fremover, så vores lokalområde kan udvikle sig og gøre sig attraktiv overfor eventuelle nytilflyttere.
Samtidig kan et fælles samarbejde også optimere ens egen forening og derved Thyregod som helhed.

  • Referater fra disse møder kan findes under "Referater" i menuen til venstre. Se efter "Foreningsaften"