Projekt SMUK BY

 

Smuk By Trup

 

Vil du være med???

Formålet med Smuk By Trup: At rette op, hvor kommunen har sparet det væk, det være sig bede, fortove, grønne områder, affald mm. og der skal sættes forårsløg ved alle indfaldsveje

Der vil blive afholdt møde 1 gang om måneden, hvor Lone (Centerleder) har indvilget i at forestå traktementet, hvis vi holder bedene ved kursuscenteret. På møderne vil vi drøfte, hvor der trænger til en kærlig hånd, og hvem der gør hvad.

Mit håb er at vi bliver så mange, så vi stort set kan nøjes med 1 arbejdsdag/aften om måneden, ellers må jeg tage kontakt om nogen har tid og lyst til at tage et ekstra tav.

Det handler om at vi gør noget sammen, noget vi hygger os med, skaber venskaber og noget vi bliver glade af. Det må aldrig føles som en sur pligt.

Villy Sørensen har skaffet gule veste, sponsoreret af Den Jyske Sparekasse, med skrift, så vi undgår en masse spørgsmål om, hvorfor og hvad vi har gang i.

 

Møde d. 9. juli 2014

I betragtning af, at der var 30 grader og at mange er taget ud i sommerlandet, var der et tilfredsstillende fremmøde onsdag d. 9. juli.

Efter redegørelse af projektet og efterfølgende diskussion, var alle tændte på at komme i gang.

Det gjorde vi så, onsdag d. 16. juli med vores første prioritet: Grundtvigs plads og eventuelt vaske skilte, hvor det ser værst ud.

Vi mødes kl. 9,00 til morgenkaffe i kursuscenteret, hvor vi også opbevarer de gule veste.

Efterfølgende mødes vi hver den første onsdag i måneden, samme tid og sted, det forventes at vi altid er færdige til middag.

 

Målet var, at der i 2014, skulle sættes blomsterløg i Thyregod, Vesterlund, Sejrup og Dørken. Heldigvis havde udvalget for Thyregodløbet hørt om vores trup og var blevet enige om at overskuddet fra årets løb skulle gå til os.

Vi fik i alt 2800 kr. fra Thyregod løbet. Pengene + et lille beløb fra Lokalrådet blev brugt til 1200 påskeliljer og 500 krokus. Alle forårsløgene er købt gennem FJUK`s (Fritidsklubbens) rejsegruppe, som også sammen med forældre, skal hjælpe med at plante løgene, fortjenesten går til de børn som deltager.

Alt dette foregik ved et arrangement, lørdag d. 25. oktober:

Vi mødtes ved bålhuset bag hallen kl. 13,00 hvor alle (også fra Sejrup, Dørken og Vesterlund) kom og fik udleveret løg og blev fordelt til de steder hvor der skulle plantes.

Vejret var fantastisk, solskin og højt humør, så det tog ikke lang tid at plante alle løgene, så kl. 14,00 var vi klar med pølser og drikkevarer(som lokalrådet bekostede) alt i alt en rigtig dejlig dag og nu kan vi gå og glæde os til at se resultatet til foråret.

 

Smuk By, som nu består af 12 medlemmer har været omkring i Thyregod 1 gang månedligt med 1. gang 16. juli og sidste 3.november

Vi har været omkring mange forskellige opgaver men altid med Kursuscenteret som første prioritet, da vi har den gode aftale med Lone vedr. morgenkaffen som vi starter med hver gang. Vi starter op igen d. 4. marts 2015

Jonna Risum