Rådsmedlemmer


Formand:
Thomas Reffstrup


Næstformand:
Jean Darly


Kasserer: (uden mødepligt)
Laila Schack-Andersen


Rådsmedlem:
Christian Fridmann


Rådsmedlem:
Jørgen Hein


Suppleanter:

  • Mona Schulz
  • Marie Dueholm
 

Kontakt Lokalrådet

Lokalrådet kan kontaktes på e-mail:

mail@tvlokalraad.dk


 

Lokalrådets hjemmeside:
tvlokalraad.dk