Odderbæk Vandløbslaug

Odderbæk Vandløbslaug er en forening af lokale lodsejere, der har til formål, at sikre god vandføringsevne og gode forudsætninger for et rigt dyre- og planteliv langs Odderbækken, samt at formidle viden herom.

"Odderbæk-modellen" er blevet et skoleeksempel på, hvorledes samarbejde og dialog mellem lodsejere og kommune kan ske på en hensigtsmæssigt måde til gensidig fordel for begge parter. I dag forvalter Odderbæk Vandløbslaug selv det meste af områdets natur og rekreative tilbud.

Lauget har en 6 mands bestyrelse og har i øjeblikket 106 medlemmer. Siden laugets stiftelse i 2000, er der gennemført en lang række naturforbedrende projekter, der blandt andet har medvirket til at definerer hvordan lodsejere og myndighed skal samarbejde i Vejle Kommune.

Odderbækområdet er ca. 3000 ha stort og ligger i området mellem Thyregod, Vesterlund og Sejrup, nær Lindet Krat ved vandskellet, Gudenåens og Skjernåens udspring.

Der kan findes meget mere information om lauget og dets historie, om naturen, dyrelivet, lokalhistorie og vores projekter på vores hjemmeside.

www.odderbaek.dk.

 


Se video om Odderbæk Vandløbslaug

I denne professionelt fremstillede og meget informative video beretter, blandt andet, formand Niels Clemmensen og bestyrelsesmedlem Konrad Welling, om hele idegrundlaget og tilblivelsesfasen for Odderbæk Vandløbslaug.


Besøg vores hjemmeside...

... og få meget mere at vide om os.
 

Sporet i Odderbæk-området

Den bedste måde at komme ud og se Odderbæk-området på, er ved at benytte sig af "Sporet", som nok er laugets mest synlige projekt, og det som lokalområdets beboere umiddelbart har størst glæde af.

Odderbæk Vandløbslaug har med bistand fra Skov- og Naturstyrelsen, det tidligere Vejle Amt, den tidligere Give Kommune og Friluftsrådet etableret et sammenhængende spor på knap 42 km.

Sporet består af 9 mindre ruter af forskellig længde fra 1,7 til 7,5 km. samt store rundtur på 24,3 km. Ruterne er alle udformet som cirkler, således at man altid vender tilbage til udgangspunktet. De er indbyrdes forbundne i et sammenhængende system, så man kan tilpasse sin rute efter eget ønske.


Seneste opdaterede folder med kort over ruterne kan findes HER. Folderen kan også findes i de opstillede folderkasser som er markeret på kortet.

Desuden kan der findes mere information og detaljerede beskrivelser af alle ruterne på vores hjemmeside HER.