Det sker


Det sker

24.01.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

John Mogensens sange og musik med Olsen Trio.


24.01.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

John Mogensens sange og musik med Olsen Trio.


07.02.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

Foredrag med provst Børge Munk Povlsen fra Fredericia.


07.02.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

Foredrag med provst Børge Munk Povlsen fra Fredericia.


21.02.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

Harmonikabanditterne underholder med musik og sang.


07.03.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

Kirsten Bach holder foredrag og viser lysbilleder fra Dubai.


21.03.2019 Thyregod- Vester Pensionistforening

Generalforsamling. Se opslag i byen.