Thyregod Fritidscenters Venner


- er en forening, som har til formål at kunne
fastholde det nuværende høje serviceniveau i hal,
badeland og motionscenter i Fritidscenter Thyregod.

-----

Arbejdet i vennekredsen består i at sikre bedst
mulig økonomisk råderum, for en fortsat udvikling
og modernisering af Thyregod Fritidscenters
sports- og fritidsfaciliteter.

-----

Vi ønsker i Thyregod Fritidscenters Venner at
skaffe midler via direkte donationer, gennem drift
af motionscentret, ved at afholde forskellige
indtægtsgivende arrangementer, samt ved
testamenteringer o.l..

-----