Fiskearter i Hastrup Sø

Suderen
, (Tinca tinca) er en grøn karpefisk som lever nær bunden i søer og moser. Opholder sig især ved vandplanter, åkandestængler, siv og nedsunkne grene. Lever af snegle, muslinger, dafnier og forrådnede plantedele og bliver derfor også kaldt "mosens skraldemand". Har et tykt slimlag og man troede derfor i gamle dage at den kunne bruges til medicinsk brug – derfor blev den også kaldt "doktorfisken".