Thyregod-Vester Borgerforening


Bliv medlem i foreningen


Thyregod-Vester Borgerforening er for alle med tilknytning til Thyregod, Vesterlund og omkringliggende områder, og som ønsker at støtte og/eller deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

Foreningen har til formål at varetage borgernes interesser i Thyregod-Vester sogne. Foreningen har en række faste arrangementer hen over året og kan yde tilskud til kulturelle formål til gavn for Thyregod Vester.


Prisen for medlemskab:
100 kr. pr. person eller 200 kr. for en husstand, forening eller firma pr. år.

Indmeldelse og betaling af kontingent sker ved indbetaling / overførsel til:
Den Jyske Sparekasse
Reg. nr. 9561 Konto nr. 553 560 6805
Husk at oplyse navn og adresse.


 

 

Årets faste arrangementer


Fastelavn

Fejres altid fastelavnssøndag i Thyregod hallen.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. Tilmeldte medlemmer samles til hyggelig fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen.

Forårs affaldsindsamling

Thyregod holder lokalområdet rent. En lørdag i april mødes borgerne for at samle affald fra veje og grøfter. Du kan også være med til at vise et godt eksempel.

Sankt Hans fest

Sankt Hans fest
Vi samles ved bålet Sankt Hans aften til sang, hygge, en pølse og en øl.

Thyregod Dage

I den tredie uge i august er der Thyregoddage, med spændende arrangementer hele ugen. Lørdag er festdagen med kræmmermarked og sjov på festpladsen ved hallen/stadion, hvor dagen afsluttes med fællesspisning, musik og fest i teltet.

Thyregod Revyen

Thyregod Revyen er altid en succes. Afholdes den 1. lørdag i oktober.