Medlemskab af Vester Sogns Beboerforening

Du kan til hver en tid melde dig ind i foreningen, ved at kontakte kasseren.

Medlemskabet følger kalenderåret.
Det koster det 250 kr. for en husstand, og 125 kr. for enlige.
Betaling kan ske på følgende måder.

  • Beløbet overføres til reg. 0867 konto. 6130238341.
  • Mobilepay til 12535

Kontakt kasseren for nærmere info:
Pernille Hansen
Tlf.: 2894 0206
Mail: pernille.mor@gmail.com


Hvorfor blive medlem?

Som medlem af Vester Sogns Beboerforening får du / støtter du:

  • Bladet Vesternyt, der kommer 3 - 4 gange årligt
  • Hjemmesiden her
  • Arbejdet med at skabe en aktivitetsplads i byen
  • Fællesspisninger i sognehuset
  • Fastelavnsfest
  • Julepyntning 
  • Mulighed for at leje service, borde og stole til din fest. Se mere [HER] 
  • og meget mere...