Køreplan

Køreplanen

Projektet omkring pladsen er delt op i disse faser, der følger efter hinanden med ganske lidt overlap: 

Fase 1 - Idéer og Aftaler 

Her blev der samlet ideer, visioner og tanker om pladsen. Det var også i denne fase at vi lavede aftaler med vandværket om brug af pladsen. Først da disse aftaler lå på plads kunne vi rykke ind i næste fase. 

Fase 2 - Budget og Ansøgninger 

Projektet tager form på tegninger og beskrivelser. Vi arbejder på ansøgninger til en del fonde, og skal i den forbindelse have indsamlet diverse prisoverslag. Vi arbejder også på at finde samarbejdspartnere blandt andre foreninger, da det noget af det der tæller rigtig meget i fondsansøgningerne. Det er tungt arbejde - og ikke særlig synligt.  

Fase 3 - Planlægning

Hvem gør hvad? Når vi kommer til denne fase har vi økonomien på plads, og vi ved omtrent hvad vi kan få tildelt i støtte. Det er i denne fase vi vil holde beboermøder, og spørge alle jer frivillige hjælpere om hvilken del I kunne tænke jer at hjælpe med. Jo mere hjælp, jo mere kan vi få. 

Fase 4 - Udførelse 

Når alt det hele er planlagt skal det udføres. Hvordan og hvorledes ved vi jo i sagens natur ikke da vi ikke har planlagt det endnu. 

Fase 5 - Brug, opfølgning og vedligehold

Når vi søger midler vil vi sandsynligvis skulle holde en række arrangementer der gør pladsen synlig. Vi skal selvfølgelig også bruge pladsen, som forhåbentlig skal danne rammen for leg, snak og  hyggeligt samvær.