Fin deltagelse til Højskolesangaften

Tirsdag d. 11. oktober blev der afholdt sangaften på kursuscenteret under overskriften "Spis, syng og vær glad. Højskolesangaften". De ca. 60 deltagere nød aftenen, og samtidig fik vi en anledning til at indvi de nyindkøbte Højskolesangbøger.

Aftenen blev til i et samarbejde med Borgerforeningen, Pensionistforeningen og Thyregod-Vester menighedsråd, og fællessangen blev ledt af Lars Skovgaard fra Vesterlund og sognepræst Morten Seindal Krabbe.

Midlerne til de nye højskolesangbøger (70 stykker) kommer til dels af pengegaver i forbindelse med Borgerforeningens 125 år jubilæum i 2021, og til dels som et sponsorat fra Borgerforeningen.
Sangbøgerne får mulighed for at blive luftet igen d. 10 januar på Sandbjerggård kl. 10 - det kommer der mere information om senere.

Der kommer også mere information om næste sangaften på kursuscenteret. da vi vil forsøge at gentage succesen omkring d. 1 marts. 

Thyregod-Vester Borgerforening