FJUK - Fritidscenter & Ungdomsklub

FJUK på Thyregod Skole

Vi vil gerne kendes på, at der er plads til alle i FJUK.
Det er vigtigt for os at møde børnene med åbenhed, ligesom vi arbejder bevidst med, at børnene møder os med åbenhed og ærlighed. Børnene kan forvente at møde tydelige og troværdige voksne, der altid har tid til at lytte. Samværet bygger på gensidig tillid og det forventes af børnene at de i større og større grad, i takt med deres udvikling, er i stand til mærke efter og være styret af indre værdier.

Vi samarbejder tæt med skoledelen, men vi opfatter os samtidig som børnenes fritidssted. Vi har stor respekt for, at det er børnenes fritid, de tilbringer i FJUK.

I FJUK tilbyder vi en bred vifte af vokseninitierede tilbud, hvoraf nogle fremgår af voresmånedsprogram. Der er dog også plads til spontane aktiviteter. Vi vægter børnenes forslag til aktiviteter højt og der bliver sjældent sagt nej til deres forslag. Derudover har børnene frihed til at tage initiativ til aktiviteter, de selv styrer.

Vi tager børnene med på råd i forhold til aktiviteter, nyindkøb, den daglige struktur, regler osv. Dette sker på vores børnemøder, men også i dagligdagen.

Gennem året tilbyder vi en række udflugter, aftenarrangementer og særlige dage i FJUK fordelt over året. Disse aktiviteter er der en særskilt betaling for. To gange om året er det muligt at tjene penge til aktiviteterne ved at sælge eks. lotterisedler.

Selvfølgelig er der regler i FJUK, men det er vigtigt for os, at der er så få regler som muligt. De regler vi har, er hovedsaligt ”færdselsregler” for ordentlig opførsel i forhold til børn og voksne. De øvrige regler er vi klar til at drøfte og eventuelt bøje, hvis børnene har gode argumenter for ændringer.

Vi ser det som en vigtig opgave, at vi hjælper børnene til at de i højere og højere grad bliver selvstændige og ansvarlige individer. Ligeledes arbejder vi altid på at danne børnene til ansvar og ordentlighed.

Gå til hjemmesiden, her!