Thyregod Kirke

Kirken På Toppen!

Thyregod Kirke knejser på en lille bakke, den sidste før de flade slette mod Brande og Herning. Thyregod kirke er en af de mange landsbykirker, som er opført i den store kirkebygningsperiode i slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. Placeringen højt i terrænet er typisk for mange middelalderkirker. Kirken ligger måske på en tidligere hedensk offerplads, og hvis det har været en helligdom - en gode - for krigsguden Tyr, så har vi også forklaringen på navnet Thyregod.  I et meget fattigt hede sogn har det været svært at holde kirken i forsvarlig stand, men den har  nydt godt af nære forbindelser til adelsslægter på Hastrupgård. Meget inventar bærer initialer af familier fra denne gård. I vort århundrede er der foretaget to større restaureringer, så kirken nu sammen med den velplejede kirkegård, kapel og graverfacilitet fremtræder på smukkeste vis.

Kirkens Historie

Kirken er fra 11-1200 tallet og har oprindelig bestået af skib og korbue. Korbuen er nok den eneste bygningsdel, der har stået uændret gennem århundrederne. Kirken er bygget af smukt tilhugne granitkvadre opsat på en skråkantsokkel. Disse granitkvadre står solidt og smukt i skibets nordmur og i koret, mens den øvrige del af kirkens mure er overkalkede og består af mange forskellige materialer: Kvadre, almindelige marksten, munkesten og mursten.  Man har været praktisk anlagt og brugt de forhåndenværende materialer, når der skulle ombygges og repareres. Eller måske har det været et økonomisk spørgsmål - Thyregod var tidligere et yderst fattigt hedesogn. 

Læs mere, her!