Opstartsmøde om fællesvarme (10.05.22)

Stig Caspersen og Verner Rosendal
Stig Caspersen og Verner Rosendal

Planlægningsmøde

Tirsdag d. 10. maj havde fællesvarmegruppen opstartsmøde med ”& green project”:

Målet med det arbejde, der nu er begyndt, er først at undersøge mulighederne for at få fællesvarme til Thyregod og evt. også Vesterlund - og om det er økonomisk realistisk. Hvis det er økonomisk realistisk, er næste mål at udarbejde projektplan og gennemføre den.

Dagsordenen for opstartsmødet var:

  1. Status på screening.
  2. Status på hjemmeside.
  3. Stiftelse af a.m.b.a.
  4. Vedtægter, almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser.
  5. Planlægning af borgermøde (informationsmøde).
  6. Tilkendegivelser fra borgerne.
  7. Fastlægge forbrugerøkonomi.
  8. Planlægning af det mobile kontor.
  9. Placering af varmecentral og byggeplads.

Mødedeltagerne var:
Fællesvarmegruppen: Jean Darly, Søren Sørensen, Bjarne Boysen
"& green project": Stig Caspersen og Verner Rosendal

Stig Caspersen og Verner Rosendal vil vi komme til at samarbejde meget med om fællesvarme fremover.

Stig Caspersen: Jeg vil gerne være med til at få ting til at ske. I min tid i fjernvarmebranchen har jeg set mange initiativer, der aldrig er blevet til noget, fordi kræfterne og kompetencerne ikke var til stede. Jeg tror på at vi gennem aktive partnerskaber, kan udvikle fjernvarme til gavn for forbrugere, samfund og klima.

Verner Rosendal: Jeg brænder for at udnytte de store mængder procesvarme industrien i dag producerer, men som desværre ikke udnyttes. I en tid, hvor klimaet er truet og miljøet er i fokus, må vi gøre alt for at udnytte vores ressourcer bedst muligt. Jeg tror på at vi både ved at udnytte kendte teknologier og selvfølgelig udvikle nye kan gøre langt mere end i dag.