Vester Sogns Beboerforening

0Fba1ad22e

Beboerforeningen arbejder for at styrke sammenholdet i Vester Sogn. Det sker gennem frivilligt engagement og en række sociale arrangementer som fx fællesspisning, Sankt Hans-bål, byfest, flaghejsning gennem byen, tøndeslagning, opsætning af julelys m.m.

På den årlige generalforsamling behandles vigtige, lokale emner, og der vælges en bestyrelse, som tager sig af den daglige drift.

Tre til fire gange om året udgives bladet Vesternyt, som husstandsomdeles – også i sommerhusområdet. Nye borgere i Vester Sogn bydes velkommen og modtager en 20 siders folder, der udgives i samarbejder med Thyregod-Vester Menighedsråd.


Bestyrelsen (listen er mangelfuld):
Formand: Niels M. Johansen, Skovkrogen 9. T: 75736909 / 21400570. M: Niels.M.J@mvb.net
Jørgen Hein, Tinnetvej 80. T: 75736149. M: Hein@live.dk 
Sekretær: Lars Hansen, Skovkrogen 15. T: 26309941. M: LHH15@outlook.dk 
Hans Thygesen, Vesterlundvej 7. T: 22873656.
Dennis, Vesterlundvej 

Tilknyttet bestyrelsen som kasserer: Kirsten Welling, Skovkrogen 13. T: 40874242. M: Welling@mvb.net