Borgerforeningen

Hvem er vi?

Thyregod-Vester Borgerforening er for alle med tilknytning til Thyregod, Vesterlund og omkringliggende områder, og som ønsker at støtte og/eller deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

Borgerforeningen er en af byens ældste forening med rødder tilbage til 1896. Dengang var navnet Thyregod Håndværkerforening.

Foreningen har en række faste arrangementer hen over året og kan yde tilskud til kulturelle formål til gavn for lokalområdet.

Vi arbejder bla. med følgende:

 • Fastelavnsfest i samarbejde med Dagli´Brugsen og Hallen
 • Affaldsindsamling en lørdag i foråret
 • Midsommerbålfest
 • Sangskrivercamp i uge 7 og 27
 • Thyregoddage (altid 3. weekend i august)
 • Revy (altid 1. lørdag i oktober)
 • Valg af årets borger
 • Stand ved julemarkedet
 • Sørger for julebelysningen
 • Sørger for flagallé til konfirmation
 • Vores Stiudvalg sørger for vedligehold af stier i byen
 • Sørger for drift af portalen thyregodvester.dk
 • Udlejning af borde og stole - bar - flag - hjertestarter

Vi støtter blandt andet:

Vi samarbejder gerne med andre:

 • Sammen med Lokalrådet og kommunen, med at "gennemgå" byen.
 • Byudviklingsgruppe sammen med Lokalrådet.
 • Afholde fælles foreningsmøde
 • Sammen med Menighedsrådet og Pensionistforeningen, at arrangere foredrag og koncerter.

Sådan bliver du medlem

Årligt kontingent, 150 kr. pr. person og medlemskabet er personligt.
Kontingentet fornys hvert år, inden generalforsamlingen i marts måned.


Indmeldelse og betaling af kontingent sker ved indbetaling / overførsel til:

 • Vestjysk Bank: Reg. nr. 0867 Konto nr. 553 560 6805
 • MobilePay: 99777
 • PBS. Medlemmer vi har navn og adresse på får tilsendt et girokort fra PBS, med mulighed for at tilmelde sig betalingsservice.

Uanset betalingsmetode, HUSK at oplyse navn, adresse og e-mail på hvert medlem.