Aftalegrundlag

Til almindelig orientering for alle, der kommer til at modtage varme fra Thyregod-Vester fællesvarme:

  • Vedtægterne (8 sider), som blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13.09.2023. (Navn og procedure for valg af formand blev ændret).
  • Standardinstallation (1 side) af fjernvarmeenhed. Her står, hvad der aftales med VVS-installatørerne. Der står, hvad der er omfattet, og hvad der ikke er omfattet i aftalen.
  • Prisbladet/ taksbladet (1 side) viser priserne , som er identiske med de priser, der er meldt ud og brugt i beregningerne på det mobile kontor 2022. Bemærk, at der er tale om et foreløbigt prisblad. Typisk reguleres prisbladet årligt eller når der sker større prisændringer.
  • Bemærk, at det nævnte tilslutningsbidrag ikke gælder alle jer, der tilmeldte jer i den indledende tilmeldingsrunde. For jer er tilslutningsbidraget 0 kroner.
  • Leveringsbestemmelser (29 sider). Her beskrives udkastet til de almindelige leveringsbestemmelser, som den kommende bestyrelse skal tiltræde. De lægger sig tæt op ad ”Dansk Fjernvarmes” skabelon til leveringsbestemmelser. Det skal dog siges, at Dansk Fjernvarme afventer tilbagemelding fra Forsyningstilsynet om eventuelle justeringer i teksten.