Aftalegrundlag

Aftalegrundlag

Til almindelig orientering for alle, der kommer til at modtage varme fra Thyregod-Vester fællesvarme:

  • Vedtægterne (9 sider), som blev godkendt af den stiftende generalforsamling tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.
  • Standardinstallation (1 side) af fjernvarmeenhed. Her står, hvad der aftales med VVS-installatørerne. Der står, hvad der er omfattet, og hvad der ikke er omfattet i aftalen.
  • Prisbladet (1 side) viser priserne , som er identiske med de priser, der er meldt ud og brugt i beregningerne på det mobile kontor. Bemærk, at der er tale om et foreløbigt prisblad.
  • Bemærk, at det nævnte tilslutningsbidrag ikke gælder alle jer, der tilmeldte jer i den indledende tilmeldingsrunde. For jer er tilslutningsbidraget 0 kroner.
  • Leveringsbestemmelser (29 sider). Her beskrives udkastet til de almindelige leveringsbestemmelser, som den kommende bestyrelse skal tiltræde. De lægger sig tæt op ad ”Dansk Fjernvarmes” skabelon til leveringsbestemmelser. Det skal dog siges, at Dansk Fjernvarme afventer tilbagemelding fra Forsyningstilsynet om eventuelle justeringer i teksten.

(01.07.2022)