Sportsfiskerforeningen

Foreningen har eksisteret i over 30 år, og ejer fiskerettighederne samt 3 både på Hastrup Sø.


Nye medlemmer

Medlemskab af foreningen koster årligt 500kr.
Som medlem accepterer man foreningens vedtægter.

Geografi

Hastrup Sø er omkranset af gammel egeskov. Gennem søen strømmer Skjern Å på sin vej mod vestkysten.
Syd for Hastrup Sø, øst for Hastrupvej, er anlagt en skovlegeplads med tilhørende bålsted. Stedet kan frit benyttes.

Sportsfiskerforeningen råder over et bådehus og 3 tilhørende både, som medlemmer og gæster kan benytte ved fiskeri.

På overgangen mellem den jyske højderyg og den vestjyske hedeslette findes det smukke skovområde, der byder på mange naturoplevelser, herunder den skovomkransede Hastrup Sø med sine gamle egeskov langs bredden. Gennem søen strømmer Skjern Å på sin vej mod vestkysten.

Udover det dejlige fiskevand, er der et rigt dyreliv. Der er en pæn bestand af rådyr og enkelte krondyr. I skoven rundt om Hastrup Sø lever bl.a. sortspætte,  grønspætte og stor flagspætte. Der yngler ravn, musvåge, spurvehøg og duehøg og i området ved Hastrup Sø er der toppede lappedykkere, gråænder, blishøns og knopsvaner, ligesom skarv, fiskehejre og fiskeørn ofte lader sig se. Ved Skjern Å er der ofte isfugl, vandstær, bjergvipstjert og mudderklire.

Fiskebestanden i Hastrup SøDer findes Gedde, Aborre, Brasen, Ål, Suder og Skaller i søen. Der er ingen ørreder.

Regler for fiskeri

Der må kun fiskes fra både, fiskeri fra land er ikke tilladt. Der må kun fiskes mellem solopgang og solnedgang, der må kun fiskes med stang.
 
Fiskekort for en dag
Dagkort til fiskeri i Hastrup Sø kan købes hos Sportsfiskerforeningens formand. Prisen er 250 kr. pr. dag. Det giver samtidig adgang til båd og redningsveste.

Banner870x126 Sportsfisker 02