Natur & Landskab

Hastrup Sø- og Skov

Hastrup Plantage

Nordvest for Thyregod lå i ca. 500 år en herregård, Hastrup Hovedgård. Gårdens ejere har gennem tiden haft stor betydning for sognet, og i Thyregod kirke kan ses minder om adelsmændene på Hastrup. Da Hastrup Hovedgård i 1877 blev solgt til staten, blev gårdens avlsbygninger revet ned, landbruget blev nedlagt og markerne blev plantet til med hovedsageligt rødgran. Dette var starten på Hastrup Plantage, der i dag er på ca. 620 ha og består af både løvtræer og nåletræer samt ubevoksede arealer.
 

Hastrup Sø og Skjern Å

I skoven ligger den frodige Hastrup Sø, der gennemstrømmes af Skjern Å. Der er et rigt fugleliv i søområdet. Ved Skjern Å er en kanorasteplads, hvor kanofarere kan overnatte. Der er parkeringsplads ved stedet, der indrettet med bålpladser og toilet.
 

Vandreture i Hastrup

Det smukke skovområde byder på mange naturoplevelser, og her er en pæn bestand af rådyr og krondyr i plantagen. I skoven er der afmærket fire vandretursruter.

Rørbæk Sø, Gudenåens- og Skjernåens Kilder

Gudenåens og Skjernåens kilder

Gudenåen og Skjernåen har deres udspring få hundrede meter fra hinanden i den samme dalsænkning ved vandskellet på den jyske højderyg. Skjernåen begynder i en lille sø, hvorfra den løber mod vest, og inden den når udløbet i Ringkøbing Fjord, bliver den til Danmarks vandrigeste Å. Gudenåen begynder i et imponerende kildeområde, hvorfra den først løber mod øst og siden mod nord, inden den løber ud i Randers Fjord. Vandet fra kilden har da tilbagelagt 160 km gennem Danmarks længste å.

Vandreture i kildeområdet

Ved Gudenåens og Skjernåens Kilder er der afmærket 6 vandretursruter.

Hærvejen

Tæt ved udspringene har Hærvejen haft sit forløb gennem flere tusinde år, og her findes flere gravhøje og andre oldtidsspor. Mellem Koutrup og Tinnet Krat er ca. 4 km af Hærvejen fredet. Den slynger sig her som en malerisk hulvej gennem et øde landskab med skov, hede og ager.