Andelsselskabet Thyregod Vandværk

Thyregod Vandværk · Fuglebakken 10 · 7323 Give, Thyregod · 75 73 42 31 · thyrvand@thyrvand.dk

Thyregod Vandværk a.m.b.a.

Thyregod vandværk a.m.b.a. har leveret vand til forbruger i Thyregod siden 1913. Da vandværket blev oprettet var der 101 andelshaver og 8 købere af vand, hvilket var fordelt på 148 vandhaner.

Vandet blev pumpet op med en vindmotor og en elektromotor som kraft. 

I dag er der tilsluttet ca. 650 forbruger til værket og antallet af vandhaner er ukendt, men der er mange.

Vandet pumpes i dag op fra ca. 40 meters dybde af to stk. pumper, som leder vandet til to stk. trykfiltre, hvor det renses. Det ledes herefter til en underjordisk tank, som kan indeholde ca. 600 m3. 

Udpumpning til forbruger sker gennem 4 stk. 60 m3 pumper, hvoraf den ene er frekvensstyret.

Logoooo