Om Vesterlund

8A64287545

Hvilket Bageri?

Vesterlund er en forholdsvis ung landsby, alligevel er der mange steder som har deres helt egen betydning for byen. Ofte kan man køre: "Vi mødes ved bageriet" eller "Vi går om forbi mindestenen"  men hvor finder man bageri, mindestenen eller for den sags skyld, "købmanden", "garagen" eller "missionshuset". Nogle steder er er der endnu, andre bærer blot navnet fra en hensvundet tid.

Bf77ee267a

Vesterlund Bageri

Det nu nedlagte bageri ligger i udkanten af byen, på vej mod Thyregod. De store bygninger vidner om den tid hvor en duft af kager og kammerjunker prægede byen. I mange år drev bagermeste Henry Sørensen Vesterlund Bageri som et almindeligt håndværksbageri, men i 1959 omdøbte han det til Vestelund makron og marengsfabrik, og flyttede fra de ydmyge omgivelser oppe midt i byen til nye og større omgivelser. Fabrikken blev udvidet flere omgange og skiftede ejere inden det i 2008 lukkede produktionen. Navnet og inventaret var da blevet overtaget af Dancake i Give. Bygningerne står i dag tomme og venter på nye eventyr. 

Bfd482cd20

Sognehuset - Sejrupvej 12

Det vi i dag kender som Sognehuset, startede sine dage som missionshus. Det blev bygget i  ca. 1930 for lokalt indsamlede midler, og derpå overdraget til Indre Mission Danmark, ejede huset indtil november 2011 hvor Menighedsrådet i Vester Sogn købte huset. Nu fungerer det som landsbyens mødested, hvor der bliver holdt fællesspisninger, formiddagscafé, generalforsamlinger, fastelavn og meget mere. Huset står foran en større modernisering. Sognehuset kan lejes ved henvendelse til Thyregod-Vester Menighedsråd. 

868120878E

Odderbækkens Stier

Rundt om Vesterlund er der anlagt en række stier. Det er er resultatet af et af de naturprojekter som  Odderbækkens Vandløbslaug gennem de seneste år har arbejdet med. Med stierne har man mulighed for at komme ud i den skønne natur der omgiver Vesterlund. Alle har mulighed for at blive medlem af lauget, og derigennem støtte det fortsatte arbejde med at støtte, genskabe og åbne naturen omkring Odderbækken.

Sommerhusområdet

Etableret i 1981 og udbygget i 2005 til i alt ca. 100 somerhusgrunde for at tilgodese ønsker om midtjysk turisme nær Vandskellet på Den Jyske Højderyg og med Gudenåens og Skjern Å’s udspring i nærheden og tilsvarende tæt ved søerne Rørbæk Sø og Kulsø, som er en del af Skjern Å-systemet.

I sommerhusområdet findes et finmasket stisystem, der er meget velegnet til gå- eller løbetur på de dage hvor det er bedst at være i læ. 

A1aeb71721

R.A.F. Mindestenene

Ved siden af bageriet står der et skilt hvor der står "R.A.F. MINDESTENENE." Følger man skiltet komme man helt om på det gamle jernbane. Sporene er forlængst væk, men længst inde finder man mindestenene, som er rejst af Vesterlund Ungdomsskole, over de 7 briter der mistede livet, da deres Lancaster blev skudt ned den 22. maj 1944. Både i 2011 og 2012 blev mindesten overfløjet af den sidste Landcaster, der kan gå i luften.