Skilteholderne ved indfaldsvejene i Thyregod

Borgerforeningen har som bekendt sat skilteholdere op ved tre indfaldsveje til Thyregod: Norlyks Plads, Søndergade og Skolegade. De er beregnet til byens foreninger, når kommende arrangementer skal bekendtgøres.

Thyregod Svømmeklub gik forrest!
Thyregod Svømmeklub gik forrest!

For at få mest mulig glæde af den mulighed er der nogle få og enkle regler, der skal respekteres:

  • Kontakt ”skiltemesteren” på forhånd i god tid, når din forening ønsker at benytte skilteholderne. Det er Hans Viggo, der har overblikket over, hvornår skilteholderne er i brug, og hvor tidligt skiltene må sættes op før arrangementerne.
  • Det er arrangøren selv, der sætter skiltene op – og tager dem ned igen umiddelbart efter, at arrangementerne er afviklede (aftales med "skiltemesteren").
  • Skriv stort, kort og godt, så bilisterne kan nå at læse, hvad der står!
  • Udnyt så vidt muligt hele skiltefladen på, 70 x 100 cm.

Kontakt "Skiltemesteren"

Hans Viggo Hansen
Hans Viggo Hansen Næstformand