Lokalrådet

Efter kommunalreformen i 2007 blev der etableret lokalråd i alle kommuner. Lokalrådets formål var - og er - være bindeled og sikre nærheden mellem den nye og større kommune og det lokale liv. Men lokalrådet ønsker også at være en del af det lokale live og bidrage til udviklingen i Thyregod-Vester.