Vester Kirke

Typisk Romansk!

Vester kirke er en typisk romansk kirke bygget i 1200-tallet. Kirkens tårn er bygget i 1913, da blev våbenhuset på kirkens sydside fjernet, og indgangen blev gennem tårnet. Kirkens ældste klenodie er den smukt dekorerede romanske døbefont. Et smukt gammelt krucifiks helt tilbage fra 1500-tallet hænger over alteret i det tilmurede øst-vindue. I kirken hænger også "Den Gode Hyrde", malet af Joakim Skovgård. Af altersølvet kan alterkalken nævnes, skænket til kirken i 1652. Kirkens orgel er fra 1999 bygget af Bruno Christensen & søn. Den nærliggende Rørbækgård skænkede i 1917 prædikestolen med indskriften: VI TROR DERFOR TALE VI.

Kirkens Historie

Vester Kirke er en typisk romansk kirke, bygget i det 12. århundrede i 'rundbuestil'. I 1913 blev kirkens tårn bygget, og samtidig blev et tidligere våbenhus på kirkens sydside fjernet. Der kom nye vinduer i sydsiden, og indgangen blev i tårnets vestgavl. Indvendig blev kirken også sat i stand.

Nordvæggen er den ældste del af kirken med de små, romanske vinduer: to i skibet og et i koret. På nordvæggen ser man de smukt tilhuggede granitsten.

Kirkeklokken er støbt af I. C. & H. Gamst i Kjøbenhavn i 1833.

Fra reformationen og frem til 1695 ejedes Vester Kirke med tiende af kronen, som så sørgede for midler til vedligeholdelse og drift. D. 14. september 1695 udstedte Kong Christian d. 5. en resolution, hvorefter Vester Kirke med tiende og pastoratet måtte sælges. Kirkens private tilhørsforhold knytter sig til Rørbækgårds ejere det meste af tiden frem til 1922, hvor kirken overgik til Ribe Stift.

Kirkens ældste inventar er døbefonden med den dobbelte tovstav og terningskapitælfod.

Dåbsfadet er fra 1575. Det har i bunden motiv af Mariæ Bebudelse.

Alterkalken er af sølv. I kanten er præget: "Givet af Ane Chatrine Madsen fra Boller Mølle, 1652". Oblatæsken er ligeledes i sølv udført af J. R. Hogrefa i Vejle.

Læs mere, her!