Odderbæk Vandløbslaug

er en forening af lokale lodsejere, som har det formål at sikre en god vandføringsevne i Odderbæk med tilløb og skabe forudsætninger for et rigt og varieret fiske- dyre- og planteliv i og omkring Odderbæk samt at formidle viden herom.

Lauget har en 6-mands bestyrelse samt en ulønnet kasserer. Lauget har i øjeblikket 106 medlemmer inklusive støttemedlemmer.

Læs mere her om Odderbæk Vandløbslaugs enestående historie og store arbejde for områdets natur.
(BB26.04.22)

En sommerdag ved Odderbækken
En sommerdag ved Odderbækken