Vesterlund Efterskole

VESTERLUNDVEJ 33 • 7323 GIVE • TEL: 75 73 61 11 • KONTOR@VESTERLUND-EFTERSKOLE.DK

Danmarks Smukkeste Naturområde

Vesterlund Efterskole er beliggende i et af Danmarks smukkest naturområder. Skolen blev oprettet i 1921 af borgere i Vesterlund og har hele sin levetid været efterskole.

Vi er inspireret af Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs livssyn og Christen Kolds skoletanker. 

Et år på Vesterlund Efterskole er sprængfyldt med oplevelser, udvikling, rejser, nye venner, hygge, fællesskab, faglighed, gymnastik, friluftsliv, musik og tusindvis af andre ting.

Vi har plads til 198 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Vesterlund Efterskole er en røgfri skole. 

 

Skolen har igennem årene udviklet sig meget i såvel det faglige udtryk, som på de fysiske rammer. Skolen startede i ydmyge rammer og bygninger i Vesterlund, og skolen er senere blevet udbygget med moderne og nødvendige bygninger og lokaler, som alle havde og har til formål at understøtte skolens behov og profiler.


Skolen har igennem årene stødt hævet elevtallet. Med 110 elever i år 2000 er elevtallet i 2020 på 200 elever. Et elevtal som forventes at blive fastholdt med de nuværende konditioner for at drive en efterskole.


Skolen har igennem årene haft en stærk profil inden for især gymnastikken. Under Anne Nyhus og Ole Kirks ledelse blev denne profil markant udviklet, og gymnastik fylder den dag i dag meget i skolens samlede udtryk. Skolens elever vil opleve, at gymnastikken er et af de væsentlige steder, hvor det store fællesskab dyrkes og styrkes.


Skolen har tillige profiler indenfor friluftsliv, musik og boglig undervisning. Disse fire profiler danner sammen med skolens øvrige fagudbud det skoletilbud som netop Vesterlund vil stå for.