Stiudvalget

Stiudvalget i Thyregod

Stiudvalget er en lille gruppe på 5-6 mand som forestår græsslåning og mindre vedligehold på stierne rundt i Thyregod.

I sommerhalvåret slår vi på skift græsset hver 14. dag, med Borgerforeningens plæneklipper. Det drejer sig om stierne mellem Kildedalen/Gl. Sejrupvej og Thyregodvej/Skovlunden/Hindskovvej.

Udvalget hører formelt og økonomisk under Borgerforeningen, men er i øvrigt helt selvstyrende.

Vil du være en del af stiudvalget? Så tag kontakt til Leif.

Leif Carlsen
Leif Carlsen Revisor - på valg ulige år og "Stiudvalg"