Skolerne Gennem Tiden

I løbet af historien har der været mange små skoler indenfor Thyregod sogn. I Thyregod by har der også både været en almindelig skole samt en friskole, inden alle de små skoler rundt omkring i sognet, blev samlet til en stor skole i Thyregod by.

De Første Skoler

Den første skole i Thyregod lå centralt i Thyregod by. Skolelodden var en vigtig del af Thyregod bys oprettelse og har ligeledes dannet grundlag for flere spændende og historiske bygninger. Der er ikke mange oplysninger om, hvor megen jord de første degne i Thyregod rådede over, men lidt har de sikkert haft til deres degnehus. Den første degn, som man kender til, blev sat i kopskat i 1687. Her begynder Thyregods skolehistorie. Degnehuset, som det først var bygget til, lå som en del af det nuværende gadekær, hvor mindestenen af C.A. Thyregod, er placeret. Udover at lodden lå, hvor gadekæret nu ligger, så ragede en del af den også ind over, en del af den nuværende kirkegård, hvilket betyder noget af parcellen blev indlagt til kirkegård, mens resten blev til gadekæret. Huset fungerede som skolehus, frem til 1832, hvor den blev sat på auktion. Herefter havde det skiftende ejere, indtil det i 1873, blev overtaget af Thyregod-Vester Sogneråd. På det tidspunkt blev det anvendt, som fattighus. I 1832 blev skolen nedlagt, da en ny i Enkelund skulle bygges.

Så skolen flyttede altså til Enkelund, hvor en helt ny skole blev bygget i 1836. Hvornår skolen præcist blev bygget, vides ikke. Thyregod sogns skolevæsen fik skøde på Kollemortenvej 88 i december 1836. Den blev formentlig bygget færdig i 1837. I 1880 blev Enkelund Skole nedlagt, og en ny blev bygget på Vesterlundvej. Skolen i Enkelund var både beliggende på Kollemortenvej 88 og 87, så den var af større kaliber.

Thyregod-Vester Sogneråd købte i 1880, det nuværende Vesterlundvej 94, beregnet til opførelse af en ny skole, i stedet for skolen i Enkelund. Her var der skole frem til 1912, hvor en større skole blev opført.

Thyregod-Vester Kommune opførte en ny og større skole i Thyregod på, Ved Skole 2A, B og C. Skolen er i dag ombygget til fire lejligheder.

I begyndelsen af 1940'erne byggedes atter en ny skole i Thyregod, denne gang som supplement til skolen fra 1914. Denne skole blev så i 1963 og 1972 udvidet til det, den er i dag.

Foruden Thyregod Skole i Thyregod by var der følgende skoler:

  • Kokborg Skole (Kokborgvej 4), første skole var på Damgårdvej 2.
  • Sejrup Skole (Sejrupvej 59)
  • Svindbæk Skole (Vejlevej 258)
  • Dørken Skole (Dørkenvej 4)
  • Ålbæk Skole (Ålbækvej 20)
  • Thyregod Skole (Vesterlundvej/Ved Skolen/Skolegade)
  • Friskolen (Teknisk Skole, Solsortevej 8)

Ved spørgsmål, kontakt:

Mathias Aricó
Mathias Aricó Hjemmesideteam / Lokalhistorie / Svømmeklub / Spejdergruppe / Velkomstgruppe