Bestyrelsen & Kontakt

Bestyrelsen

Jens Erik Svane
Jens Erik Svane Formand
Hans Viggo Hansen
Hans Viggo Hansen Næstformand
Anette Laursen
Anette Laursen Bestyrelsesmedlem
Heidi Hoeg
Heidi Hoeg Sekretær
René Juul Jørgensen
René Juul Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Ulla Ørnsholt
Ulla Ørnsholt Bestyrelsesmedlem
Jette Bæk Nielsen
Jette Bæk Nielsen Bestyrelsesmedlem

Udenfor Bestyrelsen

Peter Graver
Peter Graver Kasserer
Ulla Kristensen
Ulla Kristensen Suppleant
Leif Jensen
Leif Jensen Suppleant
Troels Holmgård Christensen
Troels Holmgård Christensen PR & Hjemmesideteam
Leif Carlsen
Leif Carlsen Revisor - på valg ulige år og "Stiudvalg"
Knud Buch
Knud Buch Revisor - på valg lige år
Villy Dahl Johansen
Villy Dahl Johansen Revisorsuppleant

Hjemmesideteam

Troels Holmgård Christensen
Troels Holmgård Christensen PR & Hjemmesideteam
Mathias Aricó
Mathias Aricó Hjemmesideteam / Lokalhistorie / Svømmeklub / Spejdergruppe / Velkomstgruppe
Bjarne Boysen
Bjarne Boysen Hjemmesideteam / Fællesvarme / Lokalråd
Marie Jeppe-Jensen Ravn
Marie Jeppe-Jensen Ravn Hjemmesideteam & Vesters Beboerforening