Thyregod Skole

Thyregod Skole • Skolegade 4 • 7323 Give • 7681 3670 • thyskole@vejle.dk

Hvad siger eleverne?

"94% af eleverne fra 9. årgang, der sidste år forlod Thyregod skole tilkendegav, at de var tilfredse med deres skolegang. 6% svarede hverken eller og 0% var utilfredse. Kilde: Elevexitmåling 2020/2021"

Velkommen til Thyregod Skole!

Thyregod Skole er en folkeskole med 330 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.

Thyregod Skole ligger i Vejle Kommune, der årligt investerer 70,961 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 31. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vejle Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge.

Thyregod Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Thyregod Skole er nummer 15 blandt grundskolerne i Vejle Kommune.

Vision for Thyregod Skole.
Vision for Thyregod Skole.
Mission for Thyregod Skole.
Mission for Thyregod Skole.