22 feb
2023
  • Onsdag, 19.00
  • Kirkehuset i Thyregod

Højskoleaften ved Henning Frandsen i Kirkehuset.

Henning Frandsen skriver følgende om foredraget - "Min farmor og de andre faldne kvinder." Synet på kvinder, som fødte uægte børn og samfundets sanktioner.

I 1904 føder den ugifte 23-årige Ane Marie Kristine Jakobine Sørensen – min farmor – en datter, Lise, som vokser op hos forældrene i Vendsyssel. Selv tager hun til Aarhus, hvor hun gifter sig med murersvend Søren Frandsen. Parret får fem børn og et langt liv sammen – uden at hun på noget tidspunkt fortæller mand og børn, at Lise er hendes datter.
Igennem flere århundreder fik mange fattige tjenestepiger såkaldt uægte børn. Mange kvinder fik hårde fængselsstraffe, andre dødsstraffe, hvis de dræbte deres barn, eller det blot døde.
Historien om den enlige mor fortælles gennem en række kvindeskæbner fra 1700-tallet og op til midten af 1950’erne. Historien handler også om de mange forbedringer, der skete for kvinderne især i 1900-tallet, som sexualoplysning, prævention, mødrehjælp og fri abort.

Velkommen til et spændende foredrag.

Kaffen koster 30 kr.