Efter generalforsamling i Borgerforeningen

Alt foregik i god ro og orden. Hele bestyrelsen fortsætter uændret.

Tirsdag d. 30 marts afholdte borgerforeningen generalforsamling på Thyregod Kursuscenter.
Der var fin tilslutning, ca, 70 medlemmer dukkede op, og bagefter var der hygge og fællesspisning med lækkert pålægsbord.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg; Heidi Hoeg, Hans Viggo Hansen og Jens Erik Svane, og de modtog alle tre genvalg og det udløste straks bifald i salen.

Heller ikke blandt revisorer var der nogen udskiftning. Leif Carlsen blev genvalgt og Willy Dahl Johansen fortsatte som revisorsuppleant.

Eneste nye navn er at René Juul Jørgensen kom ind som suppleant i stedet for Henrik Glassow Nielsen.

Man kan danne sig et overblik over alle personerne lige her.

Bestyrelsen