Positiv stemning på borgermøde omkring lokal fællesvarme

Borgermødet onsdag aften om fjernvarmeplanerne i Thyregod og Vesterlund sluttede med, at Bjarne Boysen fra fællesvarmegruppen bad om en uformel stemningstilkendegivelse fra salen i form af en tommelfinger opad eller nedad. Der kom en skov af ”thumbs up” – konklusion: Projektet er skudt i gang!

Borgermødet om fjernvarme i Thyregod og Vesterlund trak onsdag aften den 15. juni omkring 250 borgere til hallen i Thyregod.

”Fællesvarmegruppen” og firmaet ”& green project” havde inviteret til informationsaften om mulighederne for at få fjernvarme i de to landsbyer.


Fællesvarmegruppen består af 3 borgere fra Thyregod (Jean Darly, Søren Sørensen og Bjarne Boysen) og én fra Vesterlund (Marie Ravn).

Bjarne Boysen skitserede kort det indledende forløb op til aftenens borgermøde – med mange sonderinger i alle retninger. Ikke mindst Give Fjernvarmeanlæg har fællesvarmegruppen haft en god dialog med – og har det fortsat – med henblik på mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde om drift, administration m.m.

Borgergruppens oprindelige udgangspunkt var tanker om bæredygtighed, men da krigen i Ukraine eksploderede – eksploderede også gaspriserne. Og så blev økonomien det store omdrejningspunkt for de mange husstande.

”& green Project” er et lille firma med domicil i Daugaard i Hedensted Kommune. De har gennemført en håndfuld lignende projekter i landsbysamfund og p.t. arbejdes der med ca. 30 igangværende projekter. De er projektmagere, som opererer med solide, landsdækkende virksomheder indenfor projektering, juridisk ekspertise indenfor selskabsdannelse og forsyning samt revision. Dertil også en række håndværksmæssige underentreprenører med lokal forankring.

Stig Caspersen fra & green project gennemgik resultaterne fra den forundersøgelse (screening), som de har gennemført og efterfølgende planerne for det videre forløb.

Udgangspunktet for projektet er de 588 forbrugere, der er i Thyregod og Vesterlund. Igangsættelse af projektet kræver, at minimum 220 tilmelder sig fra år 1. Beregningerne for økonomien bygger på, at dette tal over 5 år stiger til 75% af forbrugerne.

De økonomiske beregninger, der blev fremlagt for at sammenligne fællesvarmen med forskellige varmekilder (naturgas, olie, varmepumpe og træpiller) er baseret på lovbefalede standardforudsætninger. Det vil sige, at beregningerne er ædruelige og ikke ”sælgerberegninger”, som er farvede af særinteresser. Beregningerne peger for et ”standardhus” på 130 kvm. på fællesvarmen som en klar nummer et og med en husstandsvarmepumpe som nummer to.

Fjernvarmen i Thyregod-Vester skal etableres i form af et lokalværk med en stor varmepumpe, der trækker det store læs – suppleret med en biogaskedel.

Undervejs i gennemgangen kom der i snesevis af spørgsmål fra de mange fremmødte borgere. Spørgsmål, som Stig Caspersen og Verner Rosendahl (begge fra & green project) besvarede grundigt og ordentligt.

Det mobile kontor i form af en stor trailer kommer til Thyregod ved Brugsen d. 4/7, 5/7 og 6/7 samt til Vesterlund den 7/7 ved Vesterhytten – alle dagene klokken 15-18. Her kan enhver komme og få en samtale med Stig Caspersen om alle de spørgsmål, der måtte være omkring projektet og individuelle forhold.

Tidsplanen: Allerede på dagen for borgermødet kunne alle tilmelde sig projektet på Thyregod-Vesterfællesvarme.dk (Bemærk - dette er ikke et link til tilmeldingssiden). I første omgang er der tale om en uforpligtende tilmelding, eller skal vi kalde det en tilkendegivelse. Dog er der den krølle, at ved denne uforpligtende tilmelding inden den 8/7 bliver tilslutningsomkostningerne 0 kroner – derefter bliver tilslutningsomkostningerne 10.000 kroner, indtil anlægsarbejdet er påbegyndt – og derpå normal markedspris (omkring 30.000 kroner).

Den overordnede tidsplan siger: Varmelevering til de første brugere i første kvartal 2024, og varme til alle tilmeldte inden oktober 2024.

Klik her og gå til tilmeldingsskema.

Klik her og se power point-show fra borgermødet.

Eksempel på et varmepumpeanlæg.
Eksempel på et varmepumpeanlæg.