27 mar
2023
  • Mandag, 18.30
  • Vester Sognehus

Generalforsamling i Vester Sogns Beboerforening

Generalforsamlingen er kl. 19.00. Men der indledes med fællesspisning kl. 18.30.

Beboerforeningen giver middagen, drikkevarer dertil køber man selv. 
Tilmelding til spisning senest onsdag d. 22. marts til Dennis: 5319 4933 eller Jørgen: 2844 6149.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Aflæggelse af beretning om foreningens virke
siden sidste ordinære generalforsamling
4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5) Indkomne forslag
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
i) På valg er:
a) Hans Thygesen (modtager ikke genvalg)
b) Jørgen Hein (modtager genvalg)
c) Niels Johansen (modtager genvalg)
8) Valg af suppleanter
9) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
10) Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, sendes til Niels Johansen, niels.m.j@mvb.net senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

261683237 1886646805056246 1140092776840742070 N