21 mar
2024
  • Torsdag, 19.15
  • Vester Sognehus

Generalforsamling - Vesterlund Vandværk

VESTERLUND VANDVÆRK

AFHOLDER

GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.15
I SOGNEHUSET SEJRUPVEJ 12

Spisning fra kl. 18.30 ved tilmelding til Niels Johansen niels.m.j@mvb.net senest d. 14. marts.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Indkomne forslag
(skal være Konrad Welling welling@mvb.net i hænde senest d. 14.
marts 2024)
6) Valg til bestyrelse
Jens Hagelskjær (modtager genvalg)
Lars H Hansen (modtager genvalg)
7) Valg af bestyrelsessuppleant
8) Valg af intern revisor
9) Eventuelt